Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

O Γιώργος Κυριακίδης επικεφαλής του "Άλλου Δρόμου"

Την παραίτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, για σοβαρούς οικογενειακούς και επαγγελματικούς λόγους, υπέβαλε σήμερα ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού "Άλλος Δρόμος" Χρήστος Γιαννούλης.
Την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών  Σπύρος Ράδης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού αποφάσισαν ότι συλλογικά και εκ περιτροπής θα εκπροσωπείται ο συνδυασμός από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με την σειρά εκλογής τους. Καθήκοντα επικεφαλής αναλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κυριακίδης.