Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πιερίας


Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πιερίας σε συνεδρίασή της στις 30-9-2015,  έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προέδρου  ΑΣΤΕΡΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΗ, λόγω της εκλογής του στο εθνικό κοινοβούλιο στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, και  η θέση του στη Εκτελεστική γραμματεία αναπληρώθηκε από τον  συνάδελφο ΜΙΧΑΛΗ  ΝΤΕΛΗ.
Στη συνέχεια και στη βάση της αρχικής  ομόφωνης απόφασης για αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο,  νέος πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πιερίας εκλέχτηκε ο συνάδελφος Συμεωνίδης Στάθης.
Μετά τα παραπάνω η νέα Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. Πιερίας της ΑΔΕΔΥ έχει κάτωθι:                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ……………………………..ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ     ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ……………………..ΣΚΟΥΜΠΑ ΚΑΛΥΨΩ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :………………….....ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
           ΤΑΜΙΑΣ: ……………………………......ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ….…ΧΑΪΛΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
   ΜΕΛΗ………………………………….....ΧΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                    ΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
                                                                       ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της ΑΔΕΔΥ
 Ο Πρόεδρος                         ο  Γραμματέας

Συμεωνίδης Ευστάθιος                  Γιώργος Τόλιος