Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση Έκδοσης Αποτελεσμάτων ΤΕΒΑ - Κοιν. Σύμπραξη

Ο Δήμος Κατερίνης, ως Επικεφαλής/Δικαιούχος Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD).


Κατάλογος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο σύνολο της Π.Ε. Πιερίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και το αποτέλεσμα αυτής, αναρτήθηκε σήμερα 19 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κατερίνης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης.
Κατά των αποτελεσμάτων είναι δυνατή η υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερόμενους εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που ξεκινά στις 20.10.2015 και λήγει στις 26.10.2015. Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών της Κοινωνικής Σύμπραξης, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες καθώς και για την υποβολή ενστάσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 έως 14.00, στο Κέντρο Στήριξης Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Κατερίνης, Στοά Δημαρχείου, τηλ. 23510 73425, στο Δήμο Δίου Ολύμπου, Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (κτίριο ΚΑΠΗ) τηλ. 23520 81211 και στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού, στα Δημοτικά καταστήματα, τηλ. 23533 50129, 23533 50213, 23533 50310, 23513 52121.
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος


Νικόλαος Παπαζιώγας