Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Να προχωρήσει άμεσα η νέα χωροθέτηση των μυδοτροφείων Πιερίας


Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας

      Επιτυχία σημείωσε η ανοικτή συζήτηση -διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) και έχει ως στόχο την οργανωμένη ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής μυδιών στη θαλάσσια περιοχή τα Πιερίας, μια συζήτηση πού οργάνωσε η Ν.Ε. Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ και το τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Ε.


     Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι περιβαλλοντικέ ς οργανώσεις Τρίτωνες  και Φίλοι του Περιβάλλοντος, οι μυδοτρόφοι της περιοχής με  επικεφαλής τον Πρόεδρό τους κ. Κουτούπα  αλλά και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου  Ελλήνων Μυδοκαλλιεργειών κ. Δραγάνη,   η συντονίστρια του ΣΥΡΙΖΑ Γνωσούλα Χαϊλατζίδου, οι συνεργάτες των 3 βουλευτών  Πιερίας του ΣΥΡΥΖΑ οι οποίοι δυστυχώς απουσίαζαν για επείγον κοινοβουλευτικό έργο, ο δημοτικός σύμβουλος Γκαϊτατζής Γιώργος, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Μεθώνης κ. Μπούμπουρας,   εκπρόσωποι  τοπικών κινημάτων, τουριστικών επαγγελμάτων, εκ μέρους της Αριστερής Ριζοσπαστικής  Ενότητας ο Συμεωνίδης Στάθης,  κάτοικοι της περιοχής και εκ των μελετητών ο κ. Ηλιάδης ιχθυολόγος.
      Κλείνοντας την συζήτηση ο υπεύθυνος του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Μάντζιος, χαρακτήρισε θετική την συζήτηση παρά τις επί μέρους εντάσεις αλλά και τις διαφωνίες,   τόνισε την κοινή πεποίθηση όλων για τη χρησιμότητα της νέας χωροθέτησης η οποία πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί,  σημείωσε την αναγνώριση από όλους των προσπαθειών των μυδοτρόφων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  και στην κοινή πεποίθηση ότι ο αγώνας των κατοίκων  και όλων των φορέων βοήθησε και θα βοηθήσει στη λύση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν στην τοπική κοινωνία, την ανάγκη να προστατευτεί η ποιότητα της παραγωγής και η προστασία του περιβάλλοντος  στόχοι που εδώ είναι αλληλένδετοι, την ανάγκη να βρεθούν τρόποι συνεργασίας με το ΑΠΘ για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αλλά και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεικτών της ευρύτερης περιοχής..
     Ακόμα σημειώθηκε ότι πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής δημιουργούνται από εξωγενείς παράγοντες και  σχετίζονται με τα λύματα της Θεσσαλονίκης, την τάφρο 66, τη την ρύπανση των ποταμών, την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων  γεγονός που συνεπάγεται μια ευρύτερη προσπάθεια  που αφορά την ρύπανση όλου του Θερμαϊκού.
      Σημειώθηκε από όλους τόσο η απουσία της Αντιπεριφέρειας όσο και του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ενώ καταγράφηκαν και επί μέρους διαφωνίες όσον αφορά κύρια την ποιότητα, την συμβατότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αλλά   και την ασφαλή απόσυρση  τους όταν περατώνουν τον κύκλο τους .
    Η  όλη συζήτηση καταγράφηκε από τους συνεργάτες των βουλευτών προς ενημέρωσή τους ενώ κάθε φορέας και πολίτης διατήρησε το δικαίωμά του να καταθέσει τις δικές του προτάσεις στο ΥΠΕΚΑ  στην δημόσια διαβούλευση που λήγει την  Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
     Από μέρους του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε η υπόσχεση της αγωνιστικής συμπαράστασης στους κοινούς αγώνες για την επιτυχία της Π.Ο.Α.Υ. αλλά και της περιβαλλοντικής αναβάθμιση της περιοχής στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας