Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για τα προβλήματα των εργαζόμενων στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Προβλήματα των εργαζόμενων στο Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ».

Τα Κέντρα Πρόληψης (Κ.Π.) αρχικά εφάρμοζαν προγράμματα αγωγής υγείας για τις εξαρτήσεις ενώ αργότερα προχώρησαν στην εποπτεία ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και στη διοργάνωση επιμορφωτικών ομάδων γονέων και των άλλων ενδιάμεσων σημαντικών ενηλίκων για τη διαπαιδαγώγηση. Αντίστοιχη δραστηριότητα ανέπτυξε και το Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ», που λειτουργεί εδώ και 18 χρόνια.


Σήμερα στο Κ.Π. εργάζονται 5 εργαζόμενοι και οι δράσεις του συνοψίζονται σε προγράμματα αγωγής υγείας, σεμινάρια για το τσιγάρο και το αλκοόλ, σε εκπαιδευτικούς, γονείς, εφήβους, υποδοχή χρηστών και των οικογενειών τους που αιτούνται βοήθειας, συμβουλευτική σε γονείς που συμμετέχουν στις ομάδες γονέων, επίσης κάθε χρόνο υλοποιείται πρόγραμμα το αλκοόλ και το τσιγάρο που αφορά περίπου  1600 μαθητές.
Παρά το εύρος των δραστηριοτήτων του, το Κ.Π., όπως και όλα τα Κ.Π., αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του εξαιτίας της υποχρηματοδότησης του, αλλά και από τη δυσλειτουργία στη θεσμική του συγκρότηση.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι 5 εργαζόμενοι, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες, ενώ αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τη βενζίνη για τη μετακίνησή τους σε χωριά της περιοχής, καθώς δεν καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα.
Αναγκαία όμως κρίνεται και η επανεκπαίδευση του προσωπικού του Κέντρου καθώς και η στήριξη του, κάτι που έχει σταματήσει ήδη από το 2008.
Επιπλέον προβλήματα εντοπίζονται στη θέρμανση και συντήρηση του κτιρίου που στεγάζεται το Κέντρο.
         
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:
•        Την αποπληρωμή στο σύνολο τους, των δεδουλευμένων των εργαζόμενων του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ» και την τακτική πλέον πληρωμή τους.
•        Την επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Κέντρου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
•        Τη λύση του θεσμικού προβλήματος που ταλανίζει τη λειτουργία του.


Οι βουλευτές

Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής