Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΝΟΚΑΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης την 7η Δεκεμβρίου 2015 (Πρακτικό 25, 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης) και σύμφωνα με το καταστατικό του Ομίλου και τη σχετική νομοθεσία, καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η  Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00΄, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Παραλία Πιερίας (τέρμα οδού Αγίου Νικολάου.)


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:
1.      Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής Επιτροπής.
2.      Διοικητικός Απολογισμός από 17/5/2015 ως 31/12/2015.
3.      Οικονομικός Απολογισμός από 17/5/2015 ως 31/12/2015.
4.      Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 17/5/2015 ως 31/12/2015.
5.      Έγκριση ή μη Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από 17/5/2015 ως 31/12/2015.
6.      Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής και Πειθαρχικής Επιτροπής και των Αναπληρωματικών   Μελών τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εν λόγω Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση, την ίδια μέρα (Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016) και ώρα 16.00΄, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διαρκέσει από 17.00΄ως 21.00΄.

Υποψηφιότητες για όλα τα όργανα του Ομίλου θα υποβληθούν στα γραφεία του Ομίλου μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου και ώρα 24:00(Παραλία τέρμα οδού Αγ.Νικολάου).Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας Δευτέρα 28 ως Πέμπτη 31 Δεκεμβίου 13.00΄-18.30΄ και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 13.00΄-24.00΄

Για τη διευκόλυνση των μελών και σύμφωνα με το καταστατικό δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στις Αρχαιρεσίες καθώς και εκλογής τους στα όργανα του Ομίλου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο από την ημέρα εγγραφής τους ως μέλη του Ομίλου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ      Η Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ