Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Κατερίνης συναντήθηκε, ύστερα από αίτημά της, με τον Πρόεδρο και στελέχη της ΔΕΥΑΚ. Στη συνάντηση αυτή ζήτησε και ενημερώθηκε για:

α. τη γενική κατάσταση του δικτύου ύδρευσης και προβλήματα που πρόσφατα παρουσιάστηκαν σ’ αυτό

β. τα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν τις πολεοδομικές ενότητες Ν. Χράνης και επέκτασης Βατάν


γ. το ΧΥΤΑ

δ. τα προβλήματα στο δίκτυο αποχέτευσης της Παραλίας και της Σκάλας Κατερίνης και τις επιπτώσεις τους

ε. τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που δυσχεραίνει την ίδια τη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ.

  Η Λαϊκή Συσπείρωση, αφού κατήγγειλε για άλλη μια φορά την ταξική πολιτική της Διοίκησης του Δήμου Κατερίνης με την αγαστή σύμπνοια του Άλλου Δρόμου και της Νέας Εποχής, όπως αποτυπώθηκε στη μείωση του τιμολογίου της ΔΕΥΑΚ για δύο μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κατερίνης, την ίδια στιγμή που δε μειώνεται αυτό ούτε μισό ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λαϊκά νοικοκυριά, διατύπωσε ορισμένες από τις πάγιες θέσεις της:

α. Πλήρης κρατική χρηματοδότηση για τη ΔΕΥΑΚ.
β. Μείωση του ανταποδοτικού τέλους για την ύδρευση-αποχέτευση, με στόχο την πλήρη κατάργησή του. Κατάργηση του ΦΠΑ. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό.
γ. Προσλήψεις εδώ και τώρα μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις
δ. Καμία ιδιωτικοποίηση. Καμία εκχώρηση μέσω ΣΔΙΤ, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ.


                                         ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ              Το Γραφείο Τύπου