Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Για την απασχόληση τη Μεγάλη Παρασκευή

Επειδή αρκετοί είναι οι εργαζόμενοι που ζήτησαν τηλεφωνικά να ενημερωθούν σχετικά με το τι ισχύει για την απασχόληση τη Μεγάλη Παρασκευή, ενημερώνουμε όλους τους εργαζόμενους ότι η Μεγάλη Παρασκευή σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία και κατά συνέπεια την ημέρα αυτή επιτρέπεται γενικώς η λειτουργία των επιχειρήσεων. 


Ωστόσο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τους επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου - ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όπως επίσης έχει καθιερωθεί ως αργία με Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο για διαφόρους κλάδους μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε και να τονίσουμε ότι ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών των καταστημάτων και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 ώρας της Μεγάλης Παρασκευής.

Συνεπώς, όχι μόνο απαγορεύεται το άνοιγμα των καταστημάτων πριν από αυτήν την ώρα, αλλά απαγορεύεται και η παραμονή και η απασχόληση των εργαζόμενων στα εμπορικά καταστήματα και στα καταστήματα τροφίμων πριν της 13:00 ώρας της Μεγάλης Παρασκευής.Κατερίνη 27/4/2016 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ