Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΥ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας ανακοινώνει την απόφασή της να προσλάβει μηχανογράφο με τα ακόλουθα προσόντα :

1. Ακαδημαϊκή κατάρτιση σε θέματα πληροφορικής, επιπέδου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2. Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εργασιακή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών


3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
5. Ηλικία έως 35 ετών 


Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στους παρακάτω τομείς :

Α. Γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows Server (Active Directory, DHCP, DNS κτλ)

Β. Γνώση SQL (ειδικότερα MS SQL Server)

Γ. Γνώση δικτύων WAN και ειδικότερα πρωτοκόλλου TCP/IP

Δ. Γνώση τοπικών δικτύων LAN τοπολογίας Ethernet

E. Γνώση τραπεζικών / λογιστικών διαδικασιών

Ζ. Διαχείριση, εγκατάσταση και υποστήριξη Internet περιβάλλοντος

Τα Βιογραφικά Σημειώματα (CV)

θα πρέπει να συνοδεύονται από μια φωτογραφία και είτε να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: pieriabank@gmail.com είτε να παραδίδονται στα γραφεία της Τράπεζας (γραφείο Γεν. Διευθυντή,1ος όροφος) μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, ώρα 15:00