Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Τέλος στους ελέγχους που έκανε η ΑΕΠΙ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος βεβαιώνοντας παραβάσεις, βάζει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, η διαδικασία αυτή κρίθηκε ως μη σύννομη.

Με νέα εγκύκλιο, η οποία καταργεί ό,τι προέβλεπε η προγενέστερη του 2007, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους δήμους της χώρας, το υπουργείο Εσωτερικών αποκαθιστά μια αμφίβολη κατάσταση σε ό,τι αφορούσε τις «βεβαιώσεις παραβάσεων» και βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των καταστηματαρχών.

Με την εγκύκλιο ανακλήθηκε έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών προς την ΑΕΠΙ Α.Ε., με την οποία της δινόταν η δυνατότητα να βεβαιώνει διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον αλλάζουν τα δεδομένα στην εγκύκλιο η οποία όριζε την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων, την οποία άδεια δεν μπορούν να ορίζουν πλέον οι δήμοι, αφού αυτή έχει οριστεί ως αορίστου διαρκείας ήδη από το 2011, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί µικρότερη διάρκεια.