Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Η τοποθέτηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Κατερίνης, κ. Ντούρου Δημήτρη για την δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια Όρη. (ΒΙΝΤΕΟ)

Η τοποθέτηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Κατερίνης, κ. Ντούρου Δημήτρη για την δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια Όρη. (ΒΙΝΤΕΟ)

Παρακολουθήστε την τοποθέτηση του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Κατερίνης κ. Ντούρου Δημήτρη για την δημιουργία αιολικού πάρκου στα Πιέρια Όρη.