Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ

Κύριε πρόεδρε,
Με την παρούσα δήλωση υποβάλλω την παραίτησή μου από το Δ.Σ. και από τη θέση του υπεύθυνου τύπου του Συλλόγου ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ για προσωπικούς λόγους.

                                                                                             Με εκτίμηση
                                                                                                Ο Δηλών

                                                                                        Τσακιρίδης Βασίλης