Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί η αντιπολίτευση του Δήμου μας δεν ζητά νέο δημοκρατικό κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου;

του Αντώνη Δ. Μάντζιου, οικονομολόγου,
πρώην δημοτικού συμβούλου Κατερίνης

Διαξιφισμούς και εντάσεις παρακολουθήσαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο μεταξύ της μείζονος αντιπολίτευσης και του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσαν την διαδικασία συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτό όμως που δεν είδαμε είναι μια πρόταση από την αντιπολίτευση του Δήμου για να καταρτιστεί ένας δημοκρατικότερος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης. Θυμίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης δεν έχει συζητήσει μετά το Καλλικράτη ( σε αντίθεση με άλλους δήμους) τον κανονισμό λειτουργίας του και έτσι λειτουργεί με τον πρότυπο κανονισμό του υπουργείου εσωτερικών.

Το θέμα το είχε θέσει εγκαίρως η Πρωτοβουλία Πολιτών για την Αλλαγή στο Δήμο Κατερίνης στην προηγούμενη θητεία του δημοτικού συμβουλίου, δεν υποστηρίχτηκε όμως ούτε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση ούτε από την δημοτική αρχή η πρόταση της να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή για την ψήφιση ενός νέου κανονισμού λειτουργία πιο προωθημένου και πιο δημοκρατικού από τον πρότυπο κανονισμό.

Ο Δήμος χρειάζεται έναν νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα επιτρέπει την ανάπτυξη του διαλόγου, την αναβάθμιση του ρόλου του δημοτικού συμβούλου, το άνοιγμα του δημοτικού συμβουλίου στους δημότες, την δυνατότητα να θέτουν θέματα στο δημοτικό συμβούλιο όχι μόνο δημότες με συλλογή υπογράφων όπως προβλέπεται ήδη αλλά και συλλογικοί φορείς και τοπικά συμβούλια.

Να προβλέπει συλλογικότητα στο Προεδρείο, την δυνατότητα σχολιασμού των απαντήσεων του δημάρχου από τους ερωτώντες δημοτικούς συμβούλους και τους επικεφαλής των συνδυασμών, τον σχολιασμό από τους επικεφαλής των ενημερώσεων του δημάρχου, την παραπέρα δυνατότητα των δημοτικών συμβούλων να φέρνουν θέματα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, την υποχρέωση να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις από το site δήμου και το δημοτικό ραδιόφωνο, την ανάρτηση όλων των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο site δήμου κλπ.

Ακόμα την καλύτερη προετοιμασία όλων για τη συζήτηση των θεμάτων, πλήρης και έγκαιρες εισηγήσεις, ώστε να μην χάνεται χρόνο για επουσιώδη θέματα και να γίνεται ουσιαστική συζήτηση για μεγάλα θέματα που αποτελούν τον Δήμο και τους δημότες.

Είναι χαρακτηριστική η αδυναμία κάποιων εισηγητών να εισηγηθούν έστω και περιληπτικά των θεμάτων τους, παραπέμποντας τους ερωτώντες δημοτικούς συμβούλους είτε στις γραπτές εισηγήσεις τους ( τις οποίες μάλλον δεν διάβασαν ούτε οι ίδιοι) είτε στις υπηρεσίες οι οποίες φυσικά δεν παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Να προτάσσονται θέματα που θέτουν οι δημότες ή αφορούν δημότες που παρίστανται και εγκαίρως το δηλώνουν στο Προεδρείο ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο όπως στο προηγούμενο συμβούλιο όπου παρευρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας δηλώνοντας από την αρχή στο Προεδρείο ότι θέλει να παρέμβει σε ένα θέμα, και αντί να συζητηθεί το θέμα στην αρχή το θέμα παρέμεινε στη σειρά του προς το τέλος της τρίωρης συνεδρίασης και μάλιστα όταν έφτασε η ώρα να συζητηθεί αποσύρθηκε από τον εισηγητή!

Αυτές και πολλές άλλες προτάσεις, μέσα από μια διαπαραταξική επιτροπή και γιατί όχι και με διαβούλευση, θα πρέπει να συζητηθούν με στόχο το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει όργανο των δημοτών για την συζήτηση και την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας.

Παράλληλα στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού της δημόσιας ζωής θα πρέπει να ζητηθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανεξάρτητα από τι άλλες προωθούμενες αλλαγές, να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ενός νέου πιο δημοκρατικού πρότυπου κανονισμού λειτουργίας προλαβαίνοντας έτσι αρνήσεις αλλά και τα συντηρητικά αντανακλαστικά κάποιων πλειοψηφιών στα δημοτικά συμβούλια.