Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:«Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016-2017»

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:«Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016-2017»
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας, ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών περιόδου 2016-2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.

2. Φύτευση αμπελώνων (για άδειες φύτευσης που έχουν αποκτηθεί έως 31/12/2015).

3. Επανεμβολιασμός.

4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές για τις δύο (2) τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2351 351 243 της Υπηρεσίας μας.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΙΤΣΙΟΥ