Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Διαμαρτύρονται για τα... δελφίνια.

Διαμαρτύρονται για τα... δελφίνια.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ: Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις ζημιές των αλιευτικών εργαλείων των επαγγελματιών αλιέων από δελφίνια

Μετά από προφορικά αιτήματα των επαγγελματιών αλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, μέσω των Αλιευτικών τους Συλλόγων, τα οποία αφορούσαν τις ζημιές των αλιευτικών τους εργαλείων από δελφίνια, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με το πρόβλημα.
Η επιστολή αυτή, επίσης απεστάλη στους τοπικούς βουλευτές καθώς και στους αρμόδιες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄& Β΄ βαθμού.

Σε απάντηση της παρέμβασης της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κας Μαυρίδου, ο Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων δήλωσε ότι ερευνά το θέμα ενώ η κα. Μαυρίδου σημείωσε ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
«Κε. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρότατο πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων της Περιφερειακής μας Ενότητας, εξαιτίας της καταστροφής που προκαλείται στα κυριότερα αλιευτικά εργαλεία τους, τα δίχτυα, από κοπάδια δελφινιών. Τα κοπάδια αυτά φαίνεται ότι παραμένουν πλέον μόνιμα και για όλη την διάρκεια του έτους στα αλιευτικά πεδία όλου του Θερμαϊκού Κόλπου.

Τα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας φθάνουν τα 301,σύμφωνα με τον κατάλογο που σας επισυνάπτουμε (τελευταία ενημέρωση: 01.07.2016), από τα οποία τα 298 δραστηριοποιούνται στην μικρή παράκτια αλιεία και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας.

Το παραπάνω πρόβλημα των δελφινιών, σε συνδυασμό με τη μείωση των ιχθυοποθεμάτων, έχει οδηγήσει τους παράκτιους αλιείς μας σε απελπιστικά δεινή οικονομική κατάσταση. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια επαγγελματική παραγωγική τάξη να είναι αντιμέτωπη με ένα είδος της άγριας πανίδας μας, το οποίο μάλιστα προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις, επικυρωμένες και από τη χώρα μας. Αυτή η κατάσταση δεν είναι τωρινή και δεν έχει, από όσο γνωρίζουμε, αυστηρά τοπικό χαρακτήρα. Υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και χαρακτηρίζεται από περιοδικές εξάρσεις, που πολλές φορές έχει μακάβρια αποτελέσματα για τα ίδια τα ζώα.

Σε αλληλογραφία μας με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, λάβαμε την απάντηση ότι υπάρχουν νομικής φύσης ζητήματα (ασυμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο), που εμποδίζουν δυστυχώς την παροχή αποζημιώσεων. Επίσης, μας ενημέρωσε ότι στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) προβλέπονται δράσεις, που μπορούν να μειώσουν την ένταση του προβλήματος.

Μια άλλη λύση θα ήταν η ένταξη των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων στον Οργανισμό του ΕΛ.Γ.Α., ώστε να είναι δυνατή η αποζημίωσή τους από αυτόν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να βρεθεί λύση επιτέλους και να υπάρξει αντιστάθμισμα για τους επαγγελματίες αλιείς μας, έναντι των καταστροφών που προκαλεί το συγκεκριμένο προστατευόμενο είδος, είτε μέσω εθνικών είτε μέσω ενωσιακών οικονομικών πόρων.


Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ»