Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Επίσκεψη μου στα σύνορα θα είναι ενα σημαντικό βήμα με πρωτοβουλία δική μου αλλά και την συγκατάθεση του υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης Κ Κόκκαλη,και 2 σημαντικά στελέχη του κινήματος τον Κ. Θεοδοση Σακη Κουσαξίδη και τον Κ. Βασίλη Σιαμπάνη. 

Από την εποχή της εισόδου της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ./Ε.Ε. έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της βαθμιαίας, πλην σημαντικής και λίαν αρνητικής, συρρικνώσεως της εγχωρίου αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και της επιδεινώσεως των όρων ασκήσεως του αγροτικού –υπό την πλέον ευρεία έννοια- επαγγέλματος, που αποτελεί για την πατρίδα μας σημαντική βάση, κρίσιμο παράγοντα της εθνικής μας οικονομίας.


Οι αγρότες μας, τουλάχιστον στα επίπεδα της Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώνουν τα εύλογα παράπονά τους για τη διόγκωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους και για την ύπαρξη σοβαροτάτων προβλημάτων στη διάθεσή τους, ιδίως για τις τιμές τους.

Η αθρόα εισαγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, αμφιβόλου εν πολλοίς ποιότητας, από το εξωτερικό τους οδήγησε στην εγκατάλειψη δυναμικών άλλοτε καλλιεργειών και στην απροθυμία των νεωτέρων να συνεχίσουν την ενασχόληση των γονέων και προπατόρων τους.

Είναι γνωστό ότι στα πλαίσια της Ε.Ε. υπάρχουν πλείστοι όσοι περιορισμοί και κανόνες καθόσον αφορά την αγροτική παραγωγή για τις χώρες-μέλη, που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει.

Η συρρίκνωση, όμως, της εγχώριας παραγωγής αποτελεί σημαντική τροχοπέδη για την οικονομική ανάταξη της χώρας.

Αναζητείται, όπως είναι εύλογο, τρόπος, μέθοδοι και πολιτικές, που στα σημερινά πλαίσια έστω, θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν την εγχώρια αγροτική παραγωγή, την επεξεργασία και την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.

Σημαντικό, πιστεύω, ρόλο διαδραματίζει ο αναγκαίος και επιστάμενος έλεγχος της εισαγωγής ξένων αγροτικών προϊόντων και ιδίως των πρώτων υλών, όπως οι ζωοτροφές, η σκόνη γάλακτος κλπ., κυρίως στις πύλες εισαγωγής τους, με ενδυνάμωση των τελωνειακών υπηρεσιών σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης (γεωπόνοι, κτηνίατροι κλπ.), αλλά και με εφοδιασμό τους με σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου (λ.χ. σκάνερ), πυκνοί έλεγχοι για την αποφυγή παράνομης «ελληνοποίησης» των εισαγομένων ειδών, παρέμβαση στη διαμόρφωση τιμών παραγωγού-εμπορίου κ.α. Το κόστος παραγωγής αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την παραγωγή και θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για τη συμπίεση/μείωσή του.

Ο τομέας του άλλοτε δυναμικού κλάδου της ζάχαρης αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την ανάταξη της παραγωγικής δραστηριότητας ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν πρέπει να καθυστερήσει η επανεργοποίησή του, δεδομένου ότι μόνον οφέλη να μπορεί να προσδώσει στην εθνική οικονομία.

Είναι εξαιρετικό κρίσιμο αυτά τα θέματα να εξετασθούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, που παραδοσιακά είχε μεγάλο μερίδιο στην εθνική οικονομία, ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω ερήμωση της υπαίθρου.


Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΒΕΤΣΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
6977255613