Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ

Οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Κορινού αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν δημόσια τον Μορφωτικό Ποντιακό Σύλλογο Κορινού «Εύξεινος Πόντος», ο οποίος επί σειρά ετών εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, ενισχύοντας με ποικίλους τρόπους τις σχολικές μας μονάδες.

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου να καταβληθεί ποσό ύψους 200 € στις διευθύνσεις του Γυμνασίου και του ΓΕΛ Κορινού, προκειμένου να διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δύο σχολείων.

Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα έχουμε τη στήριξη τόσο του Μορφωτικού Ποντιακού Συλλόγου Κορινού «Εύξεινος Πόντος», όσο και των υπόλοιπων πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας έτσι, ώστε η ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας στους νέους και νέες της περιοχής να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του κοινού στόχου για την ανάδειξη και την πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας.

Οι Διευθυντές του σχολικού συγκροτήματος
Γυμνασίου Κορινού ΓΕ.Λ. Κορινού
Πούτης Ιωάννης Τερζόπουλος Στέφανος