Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΧΑΡΗ ΤΖΑΜΑΚΛΗ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η κατά το έτος 1992 ανακήρυξη από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) έδωσε τη δυνατότητα κυρίως σε κάθε άνθρωπο, σε Οργανισμούς, Κυβερνήσεις, κοινωνίες, συλλογικότητες να ασχοληθούν με τα δικαιώματα και τα προβλήματα του 15% του παγκόσμιου πληθυσμού – τόσα υπολογίζονται τα ΑμεΑ.

Η σημερινή ημέρα συνέπεσε με την ενσωμάτωση, που ψηφίσθηκε χθες 2-12-2016 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σχεδόν ομόφωνα, των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2014/54/ΕΕ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, α ν α π η ρ ί α ς ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Πρόκειται για σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία, σε συνδυασμό και με άλλες προηγηθείσες, δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων και την επίλυση των προβλημάτων των ΑμεΑ.

Όμως αυτά δεν είναι αρκετά., διότι οι επιβληθείσες πολιτικές λιτότητας στη χώρα μας και παγκοσμίως οδηγούν στην παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και στον κοινωνικό αποκλεισμό των ΑμεΑ.

Τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος για αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της αναπηρίας, για ισότιμη, πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ΑμεΑ στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, για ζωή με αξιοπρέπεια να τα υιοθετήσουμε και να απαιτήσουμε πολιτικές στήριξης και όχι απλές ευχές. Είναι απολύτως αντιφατικό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό να επιβάλλονται στις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις περικοπές που θυματοποιούν πρωτίστως τα ΑμεΑ. Είναι απολύτως υποκριτικό να υιοθετείται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και οι ασκούμενες πολιτικές να τα παραβιάζουν.

Συμβάλλοντας όλοι καθημερινά με συγκεκριμένες δράσεις – αλληλεγγύη στο οικογενειακό περιβάλλον των ΑμεΑ και συμπαράσταση στις εξειδικευμένες δομές - , όχι μόνον ανεβάζουμε τον πολιτισμικό μας δείκτη, αλλά τείνουμε να μετατρέψουμε το δεύτερο «Α» του αρκτικόλεξου ΑμεΑ από «Αναπηρία» σε «Αυτονομία».