Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Πότε θα γίνονται και πόσο θα κοστίζουν οι πολιτικοί γάμοι στον Δήμο Κατερίνης.


Διαβάστε τι θα πληρώνουν οι δημότες Κατερίνης και τι οι δημότες εκτός Δήμου Κατερίνης, και πότε θα τελούνται οι πολιτικοί γάμοι στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κατερίνης : 


Πολιτικοί γάμοι Δημοτών Κατερίνης που θα γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Ληξιαρχείου του Δήμου θα χρεώνονται με τέλος 50,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών.

Πολιτικοί γάμοι Δημοτών Κατερίνης που θα γίνονται εντός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Ληξιαρχείου του Δήμου δεν θα χρεώνονται με τέλος και θα είναι δωρεάν.

Πολιτικοί γάμοι μη Δημοτών Κατερίνης που θα γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ληξιαρχείου του Δήμου θα χρεώνονται με τέλος 120,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Πολιτικοί γάμοι μη Δημοτών Κατερίνης που θα γίνονται εντός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ληξιαρχείου του Δήμου θα χρεώνονται με τέλος 80,00 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

*Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται κάθε ΠΕΜΠΤΗ με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.