Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Επιστολή του πολιτευτή των ΑΝΕΛ Ανδρέα Βέτσου στο Υπουργείο Οικονομικών

Επιστολή του πολιτευτή των ΑΝΕΛ Ανδρέα Βέτσου στο Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο οικονομικών
Γρ .υφυπουργού
Αρ.πρωτ΄’ 00044\/13-01-2017

Κύριε Υπουργέ

Με την παρούσα θα ήθελα να θέσω υπόψη σας το θέμα που αφορά την εισαγωγή στη χώρα, μέσω των μεθοριακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Προμαχώνα (και όχι μόνον), διαφόρων προϊόντων, εμπορευμάτων αλλά και ζώων, παραγομένων-κατασκευαζομένων στην αλλοδαπή, ως και εν γένει τη διακίνηση προσώπων μέσω των ανωτέρω συνοριακών σημείων.


Υπάρχουν αρκετά σοβαρά ζητήματα που συναρτώνται τόσο με την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των ανωτέρω σταθμών, αλλά και με το θέμα της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, ιδίως στον πρωτογενή τομέα. Επιτρέψτε μου να κάνω λόγο για μερικά από αυτά, που κατά την προσωπική μου άποψη χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ-ΔΟΪΡΑΝΗΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
Οπως και σε προκατόχους σας έχει επισημανθεί υφίσταται έλλειψη προσωπικού στους ανωτέρω σταθμούς. Στον σταθμό Ευζώνων υπηρετούν σήμερα 45 υπάλληλοι, ενώ κατά τις μετριότερες εκτιμήσεις, λόγω των υπαρχόντων αναγκών, απαιτείται αριθμός τουλάχιστον 60 υπαλλήλων. Στο Σταθμό Δοϊράνης υπηρετούν 13 υπάλληλοι, ενώ υπάρχει ανάγκη για αριθμό 20 τουλάχιστον υπαλλήλων. Τέλος, στο σταθμό Προμαχώνα υπηρετούν 15 υπάλληλοι, ενώ και εδώ είναι αναγκαίοι 20 τουλάχιστον υπάλληλοι, ώστε όχι μόνον να καλύπτονται αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας τους.

Είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη η απασχόληση στους σταθμούς αυτούς γεωπόνων, κτηνιάτρων και τεχνολόγων τροφίμων, ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα θέματα σχετικά με την ταυτότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των εισερχομένων ειδών και εμπορευμάτων. Επίσης, υπάρχει έλλειψη συνοριακών φρουρών, που θα υποβοηθήσουν το έργο και την ασφάλεια των τελωνειακών υπαλλήλων.

Ωσαύτως, δεν υφίσταται τμήμα δικαστικού τόσο στο σταθμό Δοϊράνης όσο και στο σταθμό Προμαχώνα, με αποτέλεσμα να υφίσταται πρόβλημα καθυστέρησης στην είσπραξη των επιβαλλομένων προστίμων και τελών.

Τέλος, δεν έχει ενεργοποιηθεί –με υπουργική απόφαση- η διάταξη του νόμου 2960/2001 που αφορά τη θέσπιση κινήτρων προς τους υπαλλήλους των μεθοριακών σταθμών, ενώ το θέμα εκκρεμεί από το έτος 2004.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Στους ανωτέρω σταθμούς δεν υπάρχουν και δεν λειτουργούν ΣΚΑΝΕΡ, με τα οποία θα ελέγχεται κάθε διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο ενδεδειγμένος έλεγχος σε εισερχόμενα στη χώρα οχήματα. Το κόστος εφοδιασμού με σκάνερ των υπηρεσιών των ως άνω σταθμών ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 περίπου ευρώ για κάθε μηχάνημα, που ασφαλώς είναι σημαντικό, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι η χρήση τους θα αποφέρει απόσβεση του κόστους αγοράς τους σε εύλογα σύντομο διάστημα, πέραν του ότι μπορεί να αγορασθούν μέσω καθεστώτος leasing.

Η ζυγοπλάστιγγα, στο σταθμό Δοϊράνης η υπάρχουσα δεν λειτουργεί, λόγω βλάβης, εδώ και 7 έτη, χωρίς να έχει υπάρξει μέριμνα για αποκατάσταση της λειτουργίας της. Από την ανυπαρξία ή τη μη λειτουργία τους το Δημόσιο έχει απώλειες τουλάχιστον 600.000 ευρώ ετησίως.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μόνον από τους σταθμούς Ευζώνων και Δοϊράνης εισέρχονται ετησίως στη χώρα περί τις 400.000 φορτητά, τα οποία μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα, πρώτες ύλες, ζώα κλπ., περί τα 3.300.000 Ι.Χ. αυτοκίνητα, περί τα 27.000 λεωφορεία, ενώ υπάρχει διέλευση περίπου 3.300.000 επιβατών, σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς. Πρόκειται τόσο για ημεδαπούς που επισκέπτονται τη FYROM, όσο και για αλλοδαπούς τουρίστες.

Η έλλειψη ΣΚΑΝΕΡ καθιστά αδύνατο τον πλήρη έλεγχο των εισαγομένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός και έλεγχος των εισαγωγών, ούτε η ακριβής ποσότητα και ταυτότητά τους. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε κατηγορία εισαγομένων αγαθών και εμπορευμάτων, ενώ συνεπάγεται την απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.

Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για πολλούς τομείς, όπως η διακίνηση πρώτων υλών (σκόνη γάλακτος, ζωοτροφές, σιτηρά κλπ.), αριθμού ζώων ή ποσοτήτων κρέατος, καπνικών προϊόντων, καυσίμων κλπ.

Η έλλειψη ηλεκτρονικού συστήματος ακριβούς καταγραφής τόσο των διακινουμένων ποσοτήτων όσο και των αποδεκτών τους, με άμεση διασύνδεση με κεντρικό σύστημα στη Γ.Γ.Δ.Ε., ευνοεί αναμφιβόλως την αποφυγή τελών, φόρων, προστίμων, τη λαθρεμπορία, την «ελληνοποίηση» εισαγομένων ειδών κλπ.

Ενα άλλο ζήτημα αφορά τα συμφερόντων ημεδαπών προσώπων φορτηγά αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες κυκλοφορίας τη FYROM και, κυρίως, τη Βουλγαρία, τόσο ως προς το θέμα των καυσίμων τους, όσο και ως προς το εάν πραγματοποιούν εγχώρια, εσωτερικά δρομολόγια.

Θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να γνωρίζει τί επακριβώς διακινείται διά των σημείων εισόδου στη χώρα, ώστε και έσοδα να μη χάνει, αλλά και να προστατεύει την εγχώρια παραγωγή.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Ενα μέτρο που θα μπορούσε να αποδώσει στο Δημόσιο αρκετά σημαντικά έσοδα είναι ο υποχρεωτικός εφοδιασμός κάθε εισερχόμενου αλλοδαπού οχήματος με κάρτα εισόδου βραχείας διάρκειας, με καθορισμό κόστους που να μην πλήττει την τουριστική κίνηση (λ.χ. ύψους 5 ευρώ για μία εβδομάδα).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΥΖΩΝΟΥΣ
Επειδή η οδική κίνηση Ελλήνων πολιτών προς FYROM που παρατηρείται στους σταθμούς Ευζώνων είναι πολύ σημαντική, η εγκατάσταση και λειτουργία διοδίων λίγα μέτρα πριν από το σταθμό Ευζώνων (των οποίων η χρήση δεν θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες), με λογικό κόστος διέλευσης, αφενός μεν θα μετριάσει τη ροή ημεδαπών προς τη γειτονική χώρα, την αγορά της, τα καζίνο της κλπ., με ό,τι αυτό συνεπάγεται υπέρ της εγχώριας αγοράς και οικονομίας, αφετέρου δε θα προσφέρει έσοδα στο Δημόσιο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Είναι παγκοίνως γνωστές οι αρνητικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, αλλά και για την εθνική οικονομία, εξ αιτίας της διαφοράς του ύψους της φορολογίας μεταξύ της χώρας μας και των δύο γειτονικών χωρών. Ετσι, η δημιουργία μιάς παραμεθόριας ζώνης, πλάτους 2-3 χιλομέτρων, στην οποία να ισχύουν χαμηλότεροι εν σχέσει προς την υπόλοιπη επικράτεια φορολογικοί συντελεστές, θα αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα στη μεταφορά σημαντικών χρηματικών ποσών εκτός της χώρας, αντιστοίχως δε θα αναζωογοννήσει τη χειμάζουσα οικονομία των παραμεθορίων περιοχών μας, αλλά θα εισφέρει και πρόσθετα έσοδα στα δημόσια οικονομικά.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πέραν των ανωτέρω, απαιτείται ενίσχυση των μικτών κλιμακίων ελέγχου, τόσο στην παραμεθόρια ζώνη, με άμεση ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με τη Γ.Γ.Δ.Ε., όσο και στις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε επεξεργασία εισαγομένων πρώτων υλών (λ.χ. σκόνη γάλακτος) ή εμπορία εισαγομένων προϊόντων. Και το σημαντικό που ακριβώς παραδίδετε [λχ] η σκόνη γάλακτος ποιος είναι ο παραλήπτης και που χρησιμοποιείτε. Τα οικονομικά ωφέλει υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ετησίως διασφαλίζοντας όλα τα σύνορα ανατολικά. Και προς τον συμφέρων της εγχώριας παράγωγης, και της Αναγέννησης της πρωτογενής παράγωγης μας.

ΒΕΤΣΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
Πολιτευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων
και μέλους του Εθνικού Συμβουλίου
τηλ,6977255613