Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Δελτίο τύπου του «ΑΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» για την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί εκλογής του νέου Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δελτίο τύπου του «ΑΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ» για την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί εκλογής του νέου Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Σήμερα 5.3.2017 και σε ειδική συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης εξέλεξε το Προεδρείο του και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το υπόλοιπο της θητείας του. Το Προεδρείο και οι δύο ανωτέρω Επιτροπών, έχουν θητεία 2,5 έτη, ενώ η θητεία των άλλων Δ.Σ. των επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δήμου είναι ετήσια.


Στη διαδικασία της εκλογής του νέου Προεδρείου, συμμετείχαν από την αντιπολίτευση οι δημοτικές παρατάξεις του «Άλλου δρόμου», της «Νέας Εποχής» και οι τρεις ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι. Αμφότερα τα μέλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» απουσίαζαν.

Μετά την εκλογή του, το νέο Προεδρείο ανέλαβε καθήκοντα για να προχωρήσει στη διαδικασία εκλογής των δύο οκταμελών Επιτροπών, Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής, η καθεμία από τις οποίες στελεχώνεται από πέντε (5) συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας και από τρεις (3) συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας.

Προ διμήνου περίπου, σε άλλη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου θα εκλέγονταν τα νέα Δ.Σ. των οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου, προτείναμε την αναλογική εκπροσώπηση της μειοψηφίας σε όλα τα δ.σ., όπως και έγινε, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω δύο (2) Επιτροπών, οι αρχαιρεσίες των οποίων θα έπονταν.

Πλην όμως, στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, τα μεν μέλη της «Λαϊκής Συσπείρωσης» απουσίαζαν και δεν πρότειναν κανένα μέλος τους για να συμμετάσχει στις ανωτέρω Επιτροπές (ούτε με έγγραφη πρόταση που θα μπορούσαν να έχουν αποστείλει σε περίπτωση απουσίας τους, όπως η σημερινή), τα δε μέλη της «Νέας Εποχής» αποχώρησαν από την διαδικασία εκλογής των μελών των άνω Επιτροπών, επίσης χωρίς να προτείνουν κανένα μέλος τους για να συμμετάσχει σ’ αυτές. Τέλος αποχώρησαν και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Δεδομένων λοιπόν,

Α. της απουσίας προτάσεων από τις υπόλοιπες παρατάξεις της μειοψηφίας (της «Λαϊκής Συσπείρωσης» λόγω απουσίας και της «Νέας Εποχής» λόγω αποχώρησης) για τη συμμετοχή των μελών τους στις Επιτροπές και

Β. των οριζομένων στο άρθρο 78§4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ότι: «Αν από τις Δημοτικές Παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας.»

Προτείναμε τη συμμετοχή στις παραπάνω Επιτροπές τριών τακτικών μελών και δύο αναπληρωματικών μελών από τη δημοτική μας παράταξη της μειοψηφίας, ως μοναδική πλέον, αντιπολιτευτική φωνή στις Επιτροπές αυτές, θέσεις που, εάν δεν καταλαμβάναμε εμείς, θα παραχωρούσαμε («χαρίζαμε») στην Διοίκηση του Δήμου.

Η πλήρωση και των 3 θέσεων των συμβούλων της μειοψηφίας στις παραπάνω επιτροπές από μέλη της παράταξής μας ΔΕΝ ΗΤΑΝ ούτε η αρχική μας επιλογή, ούτε η επιδίωξή μας. Η πρότασή μας ήταν να υπάρχει ένα εκπρόσωπος από κάθε δημοτική παράταξη της μειοψηφίας και στις 2 Επιτροπές, δηλαδή ένας σύμβουλος του «Άλλου δρόμου», ένας της «Νέας Εποχής» και ένας της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δεδομένου ότι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να στελεχώσουν τις Επιτροπές αυτές, σύμφωνα με το Νόμο. Την πρότασή μας αυτή γνωρίζουν πολύ καλά και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας, στις οποίες την εκφράσαμε αρμοδίως και εγκαίρως. Την αποδείξαμε δε προσφάτως στις αρχαιρεσίες προ 2μήνου για τα δ.σ. του Δήμου με ετήσια θητεία.

Η πλήρωση και των 3 θέσεων των συμβούλων της μειοψηφίας στις παραπάνω επιτροπές από μέλη της παράταξής μας λοιπόν, προέκυψε αναγκαστικά, μετά τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πλήρη απουσία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και την αποχώρηση της «Νέας Εποχής».

Και τούτο πράξαμε προς διαφύλαξη της δυναμικής του αντιπολιτευτικού λόγου στις εργασίες των Επιτροπών αυτών.