Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Παρασκευή 7 Απριλίου 2017
Το Γενικό Συμβούλιο εκτιμώντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και την πορεία της διαπραγμάτευσης για την αξιολόγηση μεταξύ της Κυβέρνησης και των δανειστών καθώς και τις επιπτώσεις στους δημοσίους υπαλλήλους αποφάσισε: