Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
2.        
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

3.        
Έγκριση ή μη μετάβασης δημοτικών συμβούλων α)  στο Μάινταλ της Γερμανίας για συμμετοχή στη "γιορτή φιλίας" και β) στην Αυστρία, ύστερα από πρόσκληση της Αυστριακής Πρεσβείας και του Συνδέσμου Περιβαλλοντικών Επιχειρήσεων της βόρειας Αυστρίας
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου
4.        
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων που θα διεξαχθεί από 27/4 έως 1/5 στο κλειστό γυμναστήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας Δήμου
5.        
Ανάκληση ή μη της αριθ. 167/2017 απόφασης Δ.Σ. λόγω εσφαλμένου τρόπου υπολογισμού οφειλόμενου ποσού
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος
6.        
Εκλογή νέου υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

7.        

Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Βελτίωση-ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου-Φούντα-Κλήμα-Αγ. Κωνσταντίνος Τοπικής Κοινότητας Λόφου Δήμου Κατερίνης” (αριθμός μελέτης 7/2010)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

8.        
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε Κ.Χ. – Ο.Τ. 109 του Δήμου Κατερίνης, αρ.μελ.31/2013”
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
9.        

Έγκριση ή μη της αριθ. 21/2017 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης”, προϋπολογισμού 73.843,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

10.    

Έγκριση ή μη διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας: «Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 33.700,00+(ΦΠΑ0%)0,00=33.700,00€ 
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος

11.    

Έγκριση της αριθ. 12/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων και ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου», προϋπολογισμού 39.131,30 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

12.    
Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
13.    

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

14.    
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης της τελικής φάσης του πανελληνίου πρωταθλήματος εφήβων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
15.    
Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
16.    
Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
17.    
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
18.    
Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης (No 01/24-03-2017)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής
19.    
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. Σιδηροδρομικού Σταθμού επέκταση στα Ο.Τ. 407, 420, 447Α και 447Β»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος σύμβουλος