Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Το ψηφοδέλτιο της "Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών". (Εκλογές αντιπροσώπων για 18ο Συνέδριο Ο.Λ.Μ.Ε.)

Το ψηφοδέλτιο της "Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών". (Εκλογές αντιπροσώπων για 18ο Συνέδριο Ο.Λ.Μ.Ε.)