Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Πρόσκληση για την παρουσίαση του Βιβλίου του πρ. Υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη «Θράκη, το επόμενο βήμα» στην Κατερίνη

Πρόσκληση για την παρουσίαση του Βιβλίου του πρ. Υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη «Θράκη, το επόμενο βήμα» στην Κατερίνη