Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 25 Ιουνίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Κυριακή σήμερα 25 Ιουνίου 2017