Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Δίου – Ολύμπου (πρώην ΔΕΥΑΑΝΟ), καλεί τους δημότες που δεν έχουν εξοφλήσει τις προηγούμενες όφειλες τους, να προσέλθουν για την άμεση αποπληρωμή ή ρύθμισή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση...

και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της επιχείρησης, η διοίκηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής της υδροδότησης και στην αναγκαστική είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, χωρίς δεύτερη ενημέρωση.


Λεπτοκαρυά, 6 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Γρεβενίτης