Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

"ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2017 ΑΠΟ ΨΗΛΑ" VIDEO & εναέριες φωτογραφικές λήψεις από τον ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ