Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Fuerza Unida του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης

Fuerza Unida του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης
Τα μέλη της παράταξης Fuerza Unida του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης που συμμετείχαν στις μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη 15μελων συμβουλίων, τηρώντας τις υποσχέσεις τους, απέδωσαν στον Διευθυντή Κο Παπαργυρίου Αλέξανδρο το ποσό των 215 (διακοσίων δεκαπέντε ευρώ).

Το άνωθεν αναγραφόμενο ποσό προήλθε από ευγενείς χορηγίες ελευθέρων επαγγελματιών της πόλης μας, με σκοπό εν τέλει να αποδοθούν στη σχολική μας κοινότητα μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν καλύπτοντας τυχόν ανάγκες του σχολείου ή για δραστηριότητες φιλανθρωπικού περιεχομένου.Το ποσό που συγκεντρώθηκε από τις χορηγίες αποδόθηκε αυτοτελώς και εξ ολοκλήρου στον Διευθυντή του σχολείου.

Ευχαριστούμε εκ βαθέων τους χορηγούς μας για την ευγενική τους προσφορά και υποσχόμεθα ότι όπως εώς σήμερα, έτσι και στο μέλλον η συνεισφορά τους θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Oι εκπρόσωποι της παράταξης και νύν τριμελές του 15μελους:

O Πρόεδρος:Πετρόπουλος Χρήστος
Η Αντιπρόεδρος: Μπράτσιου Αλεξάνδρα
Ο Γραμματέας:Κατσίμπουρας Δημήτριος