Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

15ο Δημοτικό σχολείο Κατερίνης. ΚΑ1 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

15ο Δημοτικό σχολείο Κατερίνης, ΚΑ1 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 μετά την έγκριση της αίτησής του σε σχέδιο κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης με τίτλο «Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa» «Σχέδιο διαχείρισης προγραμμάτων για διαπολιτισμικές ανταλλαγές στην Ευρώπη».

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα με σκοπό την απόκτηση νέων ικανοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου τους.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας οι εκπαιδευτικοί του 15ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, Μπαλούκας Ιωάννης Εκπαιδευτικός και Τσικούρας Κωνσταντίνος εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής συμμετείχαν στην επιμόρφωση διάρκειας έξι ημερών στο Porto- Maia της Πορτογαλίας από 22 έως 27 Οκτωβρίου 2017. Την ομάδα των συμμετεχόντων επιμορφούμενων αποτελούσαν 50 εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Βουλγαρία διαφόρων ειδικοτήτων. Η επιμόρφωση έγινε στην γερμανική και αγγλική γλώσσα. Μέσα από μια σειρά διαλέξεων, παρουσιάσεων, επισκέψεων και ατομικών και ομαδικών εργασιών, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην επιμόρφωση είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν, να παρατηρήσουν και να καταλάβουν τους διαφορετικούς πολιτισμούς της Ευρώπης. Παράλληλα τους δόθηκε η δυνατότητα να οργανώσουν ένα σχέδιο δράσης για μελλοντική χρήση προγραμμάτων για διαπολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.


Η συμμετοχή των δυο εκπαιδευτικών στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης συμβάλλει στην επαγγελματική τους βελτίωση και στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών, ώστε να ικανοποιηθεί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διδακτικών πρακτικών και η αξιοποίηση του εξοπλισμού και των υποδομών του σχολείου. Ταυτόχρονα η επαφή τους με συναδέλφους άλλων ευρωπαϊκών σχολείων και η ανταλλαγή εμπειριών και διδακτικών πρακτικών θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του σχολείου, καθώς θα καλλιεργήσει το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους επιμορφώσεις βοηθά ιδιαίτερα στη δημιουργικότητα και στην αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου σκέψης. Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία της αλληλεπίδρασης και της προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων μέσα από την ομαδική εργασία.