Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Παρασκευή σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2017

Καλημέρα Κατερίνη, καλημέρα Πιερία. Παρασκευή σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2017