Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Αποχαιρετιστήρια - Ευχαριστήρια Επιστολή του Υποστρατήγου Αθανάσιου Μαντζούκα

Μετά από την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας προήχθηκα στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος για την προαγωγή μου στο βαθμό του Υποστρατήγου και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω να προσφέρω και από τη νέα μου θέση, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, τις υπηρεσίες μου στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχοντας αποχωρήσει πλέον από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλες τις θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές, δικαστικές και λοιπές Αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την άριστη συνεργασία και την υποστήριξή τους, το δημοσιογραφικό κόσμο για τον αντικειμενικό τρόπο κάλυψης των θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτίμησή τους στο πρόσωπό μου.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλο το αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και τους προτρέπω να συνεχίσουν με τον ίδιο και μεγαλύτερο ακόμη ζήλο, ενδιαφέρον και αφοσίωση, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη διατήρηση της γαλήνης και της ασφάλειας στην περιοχή που υπηρετούν.