Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Επτά θέσεις Ιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων στο Νοσοκομείο Κατερίνης

Η έγκριση για την προκήρυξη από τα νοσοκομεία, συνολικά 768 θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, και των επτά θέσεων στο Νοσοκομείο Κατερίνης, που υπογράφηκε από τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, θα αποτελέσει για το νοσοκομείο Κατερίνης μια μικρή ανάσα...

στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Πρόεδρο κ. Ανέστη Μυστρίδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ισόρροπη στελέχωση όλων των τμημάτων και κλινικών του Ιδρύματος. Στόχος πάντα, είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Α. Μυστρίδης: «Αποδίδουν καρπούς οι προσπάθειες» 

Οι επτά θέσεις στο Νοσοκομείο Κατερίνης αφορούν:

Αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) Διευθυντή Μία( 1) θέση.

Αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) Επιμελητή Α' Δύο (2) θέσεις.

Αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) Επιμελητή Β' Μία (1) θέση.

Παιδιατρικής επιμελητή Β' Μία (1) θέση, Παθολογίας επιμελητή Β' μία (1) θέση και

Παιδιατρικής επιμελητή Β μία ( 1) θέση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/4/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23:59.

Ο Διοικητής 
Ανέστης Μυστρίδης