Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας για τις εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ενημερώνει ότι οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018.

Τη φετινή χρονιά οι εγγραφές νηπίων και προνηπίων είναι υποχρεωτικές σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πιερίας. Εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2013 ως νήπια και το 2014 ως προνήπια. Οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία και δε γνωρίζουν το νηπιαγωγείο του τομέα τους μπορούν να ενημερωθούν από το portal της Διεύθυνσης (http://srv-dipe.pie.sch.gr) ή το πλησιέστερο της κατοικίας τους νηπιαγωγείο.

H εγγραφή των νηπίων-προνηπίων γίνεται με: α) την υποβολή αίτησης εγγραφής – υπεύθυνης δήλωσης που θα παραλάβουν οι γονείς από το νηπιαγωγείο ή θα κατεβάσουν από το portal της Διεύθυνσης β) την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του νηπίου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια γ) την προσκόμιση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή δ) την υποβολή αποδεικτικού στοιχείου της διεύθυνσης κατοικίας του νηπίου. Για την εγγραφή των νηπίων, των οποίων η γέννηση δεν έχει δηλωθεί στον οικείο Δήμο του νηπιαγωγείου, οι γονείς πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Η εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, του χωροταξικού τομέα της διεύθυνσης κατοικίας τους, γίνεται με: α) την προσκόμιση της Βεβαίωσης Φοίτησης του μαθητή στο νηπιαγωγείο β) την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια γ) την κατάθεση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή δ) την υποβολή αποδεικτικού στοιχείου της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή.

Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή είναι: α) το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης και β) ο λογαριασμός της ΔΕΗ ή της ΔΕΥΑΚ. Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εντύπου Ε1 ή των υπεύθυνων δηλώσεων φιλοξενούμενου και φιλοξενούντα.

Το σχολικό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει και το 14ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης.

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πιερίας
Δημήτριος Συριανίδης