Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Η Επιτροπή Αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη, για τη γενοκτονία των Ποντίων.

«Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους.
Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους.


Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει».

Ν.Καζαντζάκης

Επιτροπή Αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη