Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικών μεταφορέων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 με ώρα έναρξης τις 9:00 π.μ. στην αίθουσα ειδικών εξετάσεων ADR και την αίθουσα εξέτασης Κ.Ο.Κ. της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. στο Καλοχώρι.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ