Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Ο Ε.Ο.Σ Βροντούς στις 28 & 29-7-2018 στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου-Βίντεο Γιάννης Γραμματικόπουλος