Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΣΦΙΠ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Πιερικού (Σ.Φ.Ι.Π.) θα πραγματοποιηθεί στον ΚΑΠΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Φλέμικ 8), το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 & ώρα 7:00 μ.μ., για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

1. Εκλογή Προέδρου Συνέλευσης.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Οικονομικός προϋπολογισμός επομένου έτους.
4. Απολογισμός δράσης.
5. Σχεδιασμός δράσης.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.
8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Όποιο άλλο θέμα τυχόν τεθεί.

Κατερίνη 10 Ιουλίου 2018

Για τον Σ.Φ.Ι.Π.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Στέλιος Καραγεώργης Γιώργος ΛάλαςΣύλλογος Φίλων

Ιστορίας Πιερικού