Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Ελεύθεροι οι δυο στρατιωτικοί μας! Μια ευχάριστη είδηση μετά από πολύ καιρό για την πατρίδα μας.