Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 13.09.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1.
Έγκριση και παραλαβή του αναθεωρημένου Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Λιτοχώρου, Ν. Πιερίας. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
2.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης Δίου – Πλατανακίων – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας και Ν. Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                      
3.
Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
4.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
5.
Επιχορήγηση του Σωματείου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου.  (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).
6.
Εκμίσθωση ή μη δημοτικού ακινήτου «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» εμβαδού 42,40 τ.μ. εντός του ΟΤ 21 στην Τ.Κ. Νέας Εφέσου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
7.
Καθορισμός ύψους αμοιβής κατ’ αποκοπή, στη Δικηγόρο Γερομιχαλού Ευαγγελία, που υπερβαίνει το όριο του κώδικα δικηγόρων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Αθανάσιος