Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΛΩ-ΣΣΟΔΕΤΕΣ. Είστε για έναν; (Του βράχου)

Οι γλωσσοδέτες αποτελούνται συνήθως από πλαστές και δύσκολες στην προφορά λέξεις και ζητείται από τους άλλους να τους απαγγείλουν γρήγορα και χωρίς λάθος.- Του βράχου βράχου πήγαινα,
του Βλάχου τα σφαχτά έτρωγα
με την ανασκαφτή, σκαστή, χουλιάρα

Του βράχου βράχου πήγαινα
κ' έτρωγα βραχόσφαχτα.