Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Κίνητρα στους γιατρούς για να εξετάζουν "πρόσφυγες" σε δομές φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα έρχονται στο μυαλό μας εικόνες από άδεια και κλειστά αγροτικά ιατρεία, άδεια ή ελλειπή κέντρα υγείας, νοσοκομεία με τεράστιες ελλείψεις...

Να υπενθυμίσουμε ότι οι παραπάνω δομές υγείας απευθύνονται σε Έλληνες και Ελληνίδες που υπερφορολογούνται άγρια και πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα.

Επιπλέον οικονομικά κίνητρα αλλά και κίνητρα προϋπηρεσίας προσφέρει η κυβέρνηση για να προσελκύσει γιατρούς και οδοντίατρους που θα εργασθούν σε κέντρα φιλοξενίας "προσφύγων". 

Άμεσα το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:

Γιατί δεν δίνονται παρόμοια ή και περισσότερα κίνητρα στους γιατρούς για να στελεχώσουν τα αγροτικά ιατρεία, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία και τις άγονες (νησιωτικές ή ορεινές) περιοχές της πατρίδας μας;

*Δεν διαφωνούμε στο να δοθεί η κατάλληλη μέριμνα και σε θέματα υγείας στους "πρόσφυγες", αλλά περιμένουμε πρώτα να δοθεί η κατάλληλη προσοχή και στους ταλαιπωρημένους κάτοικους αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας...


Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας:Γραφείο Τύπου
Υπουργείου Υγείας
Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Τροπολογία, με την οποία δίνονται επιπλέον κίνητρα (οικονομικά και προϋπηρεσίας) σε γιατρούς και οδοντιάτρους που θα εργαστούν σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ταυτοποίησης προσφύγων μέσω του προγράμματος PHILOS II, κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Πιο συγκεκριμένα, όλοι οι γιατροί και οι οδοντίατροι που εργάζονται σε εγκαταστάσεις προσφύγων, θα λαμβάνουν τον διπλάσιο μισθό του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και επιπλέον 400€ (επίδομα αγόνου) θα λαμβάνουν όσοι εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές της Χίου, της Λέσβου, της Σάμου, της Κω, της Λέρου και του Έβρου.

Οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι που εργάζονται στα Νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Ε.Σ.Υ., θα λαμβάνουν επιπρόσθετα το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β΄, που ανέρχεται σε 280 € μεικτά και οι άνευ ειδικότητας το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του ειδικευόμενου ιατρού, που ανέρχεται σε 230 €.

Επιπλέον, χορηγούνται και τα λοιπά επιδόματα που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις του ειδικού ή ενιαίου μισθολογίου (όπως οικογενειακό, μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.).

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι η υπηρεσία στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ, για το ειδικευμένες ιατρούς, χωρίς την υποχρέωση να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Για τους ιατρούς άνευ ειδικότητας, η παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου.