Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Πολιτιστικός σύλλογος Δρυάνιστα - Έναρξη Χειμερινής Σεζόν: 1 Οκτωβρίου 2018. Πρόγραμμα.


Χορευτικά Τμήματα: Δευτέρα
Τμήμα Ενηλίκων: 18.45-19.45
Τμήμα Ενηλίκων (Προχωρημένων): 20.00-21.00


Τετάρτη
Δρυανιστινά Τραγούδια και Χοροί (ενήλικες): 19.30-21.00
Τμήμα Ενηλίκων(Προχωρημένων): 21.00-22.00


Σάββατο
Παιδικό Τμήμα: 10.00-11.00
Εφηβικό Τμήμα: 18.00-19.00


Ζωγραφική: Τρίτη
Παιδικό Τμήμα: 17.15
Τμήμα Ενηλίκων: 21.00


Εγγραφές-Πληροφορίες: 24-28 Σεπτεμβρίου, από τις 18.00 έως 20.00, στην αίθουσα του Συλλόγου (19ης Μαΐου 45).