Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Υποβολή αιτήσεων για επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων. Από την επόμενη εβδομάδα ανοίγει το σύστημα.

Οι αιτήσεις για το σχολικό έτος 2018 - 2019 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 για επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018. 

7 έως 9 Νοεμβρίου 2018 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019. 

16 έως 18 Ιανουαρίου 2019 για τις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2019.

Κατά την διάρκεια των επισκέψεων τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο κτίριο της βουλής, ενώ αν υφίσταται συνεδρίαση έχουν την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν από τα άνω θεωρεία της αίθουσας.