Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Δήμος Κατερίνης: Τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου η δημοπρασία για το «ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης κοινόχρηστων εκτάσεων, οικίσκων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως κ.ο.κ. στο πλαίσιο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου «Πάρκου των Χρωμάτων» του Δήμου Κατερίνης...

από τις 07/12/ έως τις 05/01/2019, θα διενεργηθεί την Δευτέρα 05 Νοεμβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο (1ος όροφος).

Η δημοπρασία θα λάβει χώρα από τις 11.00 π.μ. έως τις 12.00 μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αναλυτικότερα η δημοπρασία αφορά:

- ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ & ΜΙΝΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ.

- ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΕΦΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

- ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

Α.ΠΑΓΟΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ
Β.ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΣΗΣ Α
Γ. ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΣΗΣ Β
Δ.ΚΑΡΟΥΖΕΛ
Ε.ΤΡΕΝΟ ΣΕ ΡΑΓΕΣ
ΣΤ.ΡΟΔΑ
Ζ.BABY CART Η.BUNGEE JUMPING
Θ. ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ.

- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΝΟΥ ΣΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΕΝΤΕ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ισόγειο (Τμήμα Περιουσίας) του Δημαρχείου Κατερίνης, τηλ. 2351350431.

Δήμος Κατερίνης
Γραφείο τύπου
01-11-2018