Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Γιώργος Κωνσταντόπουλος (ΣΕΒΕ): «Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην επιχειρηματικότητα»

Οι εξαγωγές φέτος θα ξεπεράσουν τα 33 δισ. και έχουν αυξηθεί πάνω από 15% από το 2017. Το 2019 όμως δεν φαίνεται τόσο ευοίωνο, ενώ τα δομικά προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν λύνονται.

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, μιλά στο mononews.gr για τη σημασία των επενδύσεων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και για όσα δεν κάνει η κυβέρνηση για να φέρει τις πολυπόθητες επενδύσεις.

Με φορολόγηση επιχειρήσεων στο 54% -συνολικά- και υψηλό μη μισθολογικό κόστος, οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων παραμένουν περιορισμένες…


➤ Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η πορεία των εξαγωγών το 2019 μετά από τη θετική τους πορεία το 2018;


Μετά τη χρονιά ρεκόρ των εξαγωγών που ήταν το 2018, το 2019 δεν θα είναι τόσο καλή χρονιά γιατί είναι χειρότερη η παραγωγή, λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά και αμελειών και προβλημάτων που έχει και δεν έχει λύσει η παραγωγική διαδικασία.


Η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει στο μοντέλο «Παράγω και Εξάγω», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με ανταγωνιστικότητα και της υψηλής προστιθέμενης αξίας και αυτό δεν γίνεται χωρίς επενδύσεις.


➤ Πώς θα μπορούσε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα;


Η ανταγωνιστικότητα είναι το ζητούμενο και για να την πετύχουμε χρειαζόμαστε καλή απόδοση κεφαλαίων δηλαδή χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος. Ωστόσο εκτός από τα υψηλά επιτόκια, σήμερα τα φορολογικά βάρη είναι η μεγαλύτερη τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα μας αφού η φορολόγηση των επιχειρήσεων φτάνει στο 54% για τις επιχειρήσεις- συνολικά.


Πολύ ακριβά επίσης, μας κοστίζει το μη μισθολογικό κόστος που ουσιαστικά δεν αφήνει τις επιχειρήσεις να πληρώσουν όπως πρέπει τα καλά στελέχη τους. Το αποτέλεσμα είναι να φεύγουν γιατί βρίσκουν πολύ πιο καλοπληρωμένες δουλειές στο εξωτερικό. Κι έτσι συχνά βλέπουμε τα στελέχη μας να φεύγουν και να πηγαίνουν στους ανταγωνιστές μας. Εκτός από το brain drain υπάρχει το business drain και αυτό ματώνει τις εξαγωγές.


Δυστυχώς δεν υπάρχει κλίμα φιλικό στην επιχειρηματικότητα και αυτή η κυβέρνηση δεν είμαι πεπεισμένος ότι πιστεύει στην επιχειρηματικότητα. Ό,τι κάνει το κάνει επειδή εξαναγκάζεται, με αποτέλεσμα τελικά να μην λειτουργεί.


Λένε πως θέλουν επενδύσεις αλλά δεν κάνουν κινήσεις να κινητοποιήσουν τις επενδύσεις. Και επενδύσεις δεν είναι μόνο να έρθουν ξένοι, αλλά να κινητοποιηθούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους και για να γίνει αυτό θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα. Ένα παράδειγμα τέτοιου κινήτρου είναι ο θεσμός των αφορολόγητων αποθεματικών, που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή τα κέρδη αντί να λιμνάζουν στις τράπεζες, ως αφορολόγητα αποθεματικά θα τα επανεπένδυαν. Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να συνδέονται με την επενδυτική δραστηριότητα και να δίνονται φορολογικά κίνητρα σε όσους επενδύουν.


Γι αυτό λέω ότι η κυβέρνηση δεν πιστεύει στην επιχειρηματικότητα γιατί δεν έχει δημιουργήσει μια στρατηγική κινήτρων για επενδύσεις. Τα φορολογικά κίνητρα θα μπορούσαν να αλλάξουν εντελώς το επενδυτικό κλίμα.


➤ Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι κλάδοι για τις εξαγωγές της Βορείου Ελλάδος; Ποια είναι η δράση του Συνδέσμου για την ενίσχυσή τους;

Η Βόρεια Ελλάδα είναι η πιο σημαντική περιφέρεια για τις ελληνικές εξαγωγές. Παραδοσιακά ο κλάδος με τις μεγαλύτερες εξαγωγές είναι ο αγροδιατροφικός. Από 10-20% αυξάνονται οι εξαγωγές στα τρόφιμα κάθε χρόνο και σε αυτό το ποσοστό είναι πάντα λίγο υψηλότερα η Βόρεια Ελλάδα.


Τα μάρμαρα, τα κρασιά, τα ψάρια, οι ελιές, αλλά και όλα τα προϊόντα της μεσογειακής διατροφής, παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση καθώς υπάρχει μια διεθνής τάση που κάνει όλο και πιο δημοφιλή τη μεσογειακή διατροφή και μαζί τη ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα.


Σαν Σύνδεσμος, παρακολουθούμε συστηματικά τις ανταγωνίστριες χώρες, πώς κινούνται, ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους, τι παραγωγή έχουν και πώς εμείς μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές.


Βλέπουμε σε ποιες αγορές κυριαρχούν τα ανταγωνιστικά στα δικά μας προϊόντα και τον επόμενο χρόνο γινόμαστε καλύτεροι.