Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Γιατί το άλογο;

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Το άλογο κατά την διάρκεια της βάδισης, δίνει στα παιδιά συγκεκριμένα ερεθίσματα, έντονα, αλλά ελεγχόμενα και ρυθμικά, που είναι απαραίτητα για την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Το άλογο είναι ένα σπουδαίο κίνητρο θεραπείας και ένα πολύ σημαντικό μέσο διδασκαλίας. Το μάθημα της εβδομάδας που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα δομημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και εστίασε στην βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων των παιδιών. Έτσι τα παιδιά δούλεψαν μέσα σε ένα περιβάλλον που περιλάμβανε καθαρά σχεδιασμένες περιοχές δράσης, οι οποίες βασίστηκαν σε φυσικές εικόνες και ποικίλες δραστηριότητες.


Oι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Bασιλού Σοφία: Msc Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής.
Λάιου Μαρία: Msc Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής.
Αντωνίου Χρήστος: Msc Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής