Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Τα νέα Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και την Α΄ Λυκείου.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ανακοίνωσε τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο) και στην Α΄ Λυκείου.