Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Γιορτάζουν σήμερα:

ΓΟΥΡΙΑΣ
ΣΑΜΩΝΑΣ
ΑΒΙΒΟΣ
ΕΥΨΥΧΙΟΣΚΑΡΤΕΡΙΟΣ
ΝΕΑΡΧΟΣ
ΕΛΠΙΔΙΟΣ
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ