Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Ποιος θα γίνει Διευθυντής στο ΕΕΕΕΚ;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 14-11-2018 είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Πέντε αιτήσεις εκπ/κών για αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους και μία αίτηση για αναγνώριση της συνάφειας διδακτορικού.

Τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν ομόφωνα.

Θέμα 2ο: Τροποποιήσεις της διάθεσης εκπ/κών στο Ε.Κ Κατερίνης.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποφασίστηκαν ομόφωνα.

Θέμα 3ο: Ορισμός υπευθύνων του Ε.Κ Κατερίνης για το ΔΙΕΚ.

Ομόφωνα ορίστηκαν τρεις υπεύθυνοι εκπ/κοί των ειδικοτήτων ΠΕ82, ΠΕ86 και ΠΕ88.02 για το Ε.Κ Κατερίνης.

Θέμα 4ο: Μία αίτηση για αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.

Ομόφωνα αναγνωρίστηκε ο χρόνος προϋπηρεσίας σε μία εκπ/κό ειδικότητας ΠΕ02.

Θέμα 5ο: Μία αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΘέμα 1ο: Εξέταση ένστασης εκπ/κού ειδικότητας ΠΕ11, που αφορούσε την κατάρτιση του αναπροσαρμοσμένου πίνακα υποψήφιων Δ/ντών στο ΕΕΕΕΚ Κατερίνης.

Αρχικά αποφάσισε το συμβούλιο κατά πλειοψηφία 5:1, μειοψηφώντας ο αιρετός της ΚΕΕ, ότι πρέπει να εξεταστεί η ένσταση του συναδέλφου, μολονότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση.

Ο αιρετός της ΚΕΕ καταψήφισε την παραπάνω πρόταση γιατί αφενός δεν προβλέπεται η εξέταση ενστάσεων σε αυτή τη φάση εξέλιξης της διαδικασίας και αφετέρου θα προκύψει μία ατέρμονη διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τον εκάστοτε θιγόμενο εκπ/κό επί της προηγούμενης απόφασης του συμβουλίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί ποτέ η διαδικασία της επιλογής Δ/ντή.

Στη συνέχεια αποφάσισε το συμβούλιο κατά πλειοψηφία 3:3, υπερτερώντας η άποψη του προέδρου, ότι πρέπει να απορριφθεί η υποψηφιότητα του άλλου συνυποψήφιου εκπ/κού της ίδιας ειδικότητας. Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δύο αιρετοί και ένα υπηρεσιακό μέλος.

Σημειωτέον ότι όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν το υπουργείο είχε στείλει απάντηση σε σχετικό ερώτημα που υπέβαλε ο αιρετός της ΚΕΕ.


ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος
του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ
τηλ. 6947842040 τηλ. 6930478469